Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για Επιχειρήσεις

Συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε τις διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησή σας, φροντίζοντας για την ανάπτυξη της ομάδας σας και την επίτευξη των στόχων σας.

Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

Ανάπτυξη πλάνου εκπαίδευσης

Shopping Basket